Homelink

Loft

Loft 1

Loft 1
Lofttakstol - beregnet for utnyttelse av loftet som boligrom. Kan spenne fritt, men innvendig bæring må benyttes i mange tilfeller. Spennvidde opp til ca. 15 m.


Loft 2

Loft 2
Lofttakstol med rafthøyde. Konstruksjonen gir god romhøyde og dermed bedre utnyttelse av loftet ved små takvinkler. Kan spenne fritt, men innvendig bæring må benyttes i mange tilfeller. Spennvidde opp til ca. 15 m.


Loft 3

Loft 3
Lofttakstol som oppbygg på betongdekke. Kan leveres med hel undergurt eller forankres til dekke med beslag. Spennvidde opp til ca. 15 m.


Loft 4

Loft 4
Lofttakstol for oppløftark. Krever bæring i/eller nær mønet og på undergurt. Bæring kan være opphengt i takstolene på siden av arken. Vanlig spennvidde: ca. 7 - 15 m.


Loft 5

Loft 5
Lofttakstol for mansardtak. Utformingen gir god utnyttelse av loftarealet. Krever som regel bæring nær midten. Vanlig spennvidde: ca. 6 - 12 m.


Loft 6

Loft 6
Lofttakstol der størrelsen gir mulighet for rom over hanebjelken. Min. takvinkel: ca. 35 grader. Krever bæring nær midten. Spennvidde opp til ca. 15 m.


Loft 7

Loft 7
Lofttakstol med påmontert vegg for bæring av mønt tak. Monteres enkel eller flere sammen - avhengig av arkens bredde. Kan spenne fritt eller innvendig bæring benyttes. Vanlig spennvidde: 6 - 15 m.


Loft 8

Loft 8
Lofttakstol med undergurt som sammensatt bjelke. Sammensatte bjelker med spikerplater kan brukes som egne konstruksjoner i bjelkelag, sperretak, etc. Konstruksjonen er aktuell ved store rombredder og frie spenn. Vanlig spennvidde: 6 - 15 m.


Loft 9

Loft 9
Lofttakstol for store, frie spenn. Undergurten er her laget som gitterdrager. Ved større spenn kan begge gurter være utført som gitterdragere.
Bedriftene

Finn en takstolbedrift nær deg.
Østfold | Oslo og Akershus | Hedmark | Oppland | Buskerud | Vestfold | Telemark | Agder | Rogaland | Bergen - Hordaland | Sogn og Fjordane | Møre og Romsdal | Trøndelag | Nordland | Troms | Finnmark | Assosierte medlemmer

Brosjyrer

Foreningen har utarbeidet brosjyrer med mye infomasjon og mange eksempler.

Foredragene fra Trekonstruksjoner

Se foredragene fra kurs i Trekonstruksjoner.

Foredragene fra Produksjonskurs

Se foredragene fra Produksjonskurs - Trekonstruksjoner med spikerplater.

Styret

Kontaktliste til styret.

Vår videosamling

Se våre videoer som viser konstruksjon, bruk og montering av mange aktuelle konstruksjoner.