Homelink

Bestillingsdata


Data for bestilling av takstoler

Hver konstruksjon er beregnet og tilpasset den enkelte kunde. Det er  derfor viktig at konstruktørene får oppgitt riktige - og nok data for å  kunne løse konstruksjonen best mulig.
  

Bestillingsdata

Nedenfor er vist nødvendige opplysninger for en lofttakstol type loft 1.

For mer spesielle konstruksjoner legges byggets tegninger til grunn.

Nødvendige opplysninger for lofttakstol
Bestillingsdata
 

 

L = spennvidde - mål utvendig svill

L1, L2 = plassering av evt. andre bærevegger

I = evt. inntrukket opplegg

U = totalt takutstikk

S = del av undergurt utenfor vegg (svillklaring)

A = takvinkel

B = brutto bredde av loftrom

H = brutto høyde av loftrom

T = høyde for isolasjon og lufting

 

I tillegg oppgis:

     
  •     Snølast på mark eller byggekommune
  •     Egenlast på yttertak
  •     Egenlast himling
  •     Nyttelast himling
  •     Evt. andre tilleggslaster
  •     Senteravstand
  •     Antall takstoler eller husets lengde
  •     Type bygg - bolig, skole, etc.
  

Bedriftene

Finn en takstolbedrift nær deg.
Østfold | Oslo og Akershus | Hedmark | Oppland | Buskerud | Vestfold | Telemark | Agder | Rogaland | Bergen - Hordaland | Sogn og Fjordane | Møre og Romsdal | Trøndelag | Nordland | Troms | Finnmark | Assosierte medlemmer

Brosjyrer

Foreningen har utarbeidet brosjyrer med mye infomasjon og mange eksempler.

Foredragene fra Trekonstruksjoner

Se foredragene fra kurs i Trekonstruksjoner.

Foredragene fra Produksjonskurs

Se foredragene fra Produksjonskurs - Trekonstruksjoner med spikerplater.

Styret

Kontaktliste til styret.

Vår videosamling

Se våre videoer som viser konstruksjon, bruk og montering av mange aktuelle konstruksjoner.