Homelink

Rasjonell bruk av tre i bygg kurs 2013

byggskolen_logo_125px_5.jpg

Seminar - trekonstruksjoner

22. og 23. januar 2013
Rica Ishavshotell i Tromsø


Omtale


De siste årene er det brukt mye resurser på å øke bruken av tre i bygg. Mange forskningsprosjekter er gjennomført for å utvikle nye bæresystemer, bedre brann- og lyddetaljer og ulike metoder for å gjøre trevirket mer bestandig.

Det er i perioden oppført flere pilotbygg, der hensikten har vært å vise markedet hva som kan bygges med tre. Men har dette vært vellykket? Har trebruken i andre bygg enn eneboliger økt vesentlig? Er vi alt for opptatt av å brukes tre for enhver pris – og har vi de riktige argumentene når slike bygg skal selges inn?

Dette er noen av temaene vi skal ta for oss på seminaret. Foreleserne vil bidra med sine erfaringer fra realiserte bygg i tre – på godt og vondt.

Målgruppe


Kurset er tenkt som en ”arbeidsøkt” der dagsaktuelle utfordringer vil bli tatt opp, og der målet er å komme noe lengre i strategien for: ”Hvordan øke markedsandelen for trebygg”.
Alle som er interessert i trekonstruksjoner, er villige til å lære mer og å bidra til videreutvikling av slike konstruksjoner, ønsker vi velkommen. Temaene blir belyst med konkrete eksempler og vil passe for arkitekter, ingeniører, bygningstekniske konsulenter, entreprenører, boligprodusenter, montasjefirma og ellers andre som er i befatning med trekonstruksjoner i bygg.


Program tirsdag 22.01.2013

1230 – 1330 Lunsj
1400 – 1445 Avstivning av fleretasjesbygg ved bruk av skiver – detaljer og momenter i salgsprosessen
  Arnold Sagen – NTF/Byggskolen
1445 – 1530 Lette takkonstruksjoner – utforming og viktige detaljer av isolasjon, tetting, lufting etc.
  Trond Bøhlerengen – SINTEF/Byggforsk
1530 – 1615 Gitterbjelker og skivetak i store bygg – presiseringer og ofte stilte spørsmål
  Bjørn Norum – PBM AS
1615 – 1645 Pause
1645 – 1745 Hva vektlegger arkitekten/konsulenten når konstruksjonssystem skal velges?
  Christian Irgens – Asplan Viak
1745 – 1815 Eurokode – hvordan forholder vi oss inntil denne er revidert?
  Håvard Thorsrud – Kartro - ITW Construction Products AS
1815 – 1900 Hva vektlegger entreprenøren når en konstruksjon skal velges?
  Steinar Heller - Ing. S. Heller AS.
2030 Fellesmiddag

Program onsdag 23.01.2013

0900 - 0945 Viktige momenter ved prosjektering og levering av landbruksbygg 
  Ingvar Skarvang – AlfaTre AS
0945 - 1030 Arkitektoniske muligheter ved urbane trebygninger
  Pasi Aalto - NTNU
1030 – 1100 Pause
1100 – 1145 Hvilke utfordringer møtte leverandøren på en 3 etasjes trebygning?
  Anders Dingstad – Are Bruk AS
1145 – 1230 Gitterbjelkelag – svingninger ved frie spenn og kontinuerlige bjelker
  Anders Homb – SINTEF/Byggforsk
1230 – 1330 Lunsj
1400 - 1445 Erfaringer med lavenergi- og passivhus så langt. Viktige detaljer
  Trond Bøhlerengen – SINTEF/Byggforsk
1445 – 1530 Utforming av boliger - hvilke trender ser boligprodusentene framover?
  Christoffer Aas Clementz – Mesterhus AS
1530 – 1600 Samhandling i spesialproduksjon - ny teknologi gir nye muligheter!
  Leif Harald Sagedal – Nordbohus ASNorges Byggskole Pb. 293
2001 Lillestrøm.

E-post: arnold.sagen@byggskolen.no

Telefaks: 63 80 35 00
Telefon: 99 32 58 32

Bedriftene

Finn en takstolbedrift nær deg.
Østfold | Oslo og Akershus | Hedmark | Oppland | Buskerud | Vestfold | Telemark | Agder | Rogaland | Bergen - Hordaland | Sogn og Fjordane | Møre og Romsdal | Trøndelag | Nordland | Troms | Finnmark | Assosierte medlemmer

Brosjyrer

Foreningen har utarbeidet brosjyrer med mye infomasjon og mange eksempler.

Foredragene fra Trekonstruksjoner

Se foredragene fra kurs i Trekonstruksjoner.

Foredragene fra Produksjonskurs

Se foredragene fra Produksjonskurs - Trekonstruksjoner med spikerplater.

Styret

Kontaktliste til styret.

Vår videosamling

Se våre videoer som viser konstruksjon, bruk og montering av mange aktuelle konstruksjoner.