Homelink

Internettlinker


Nyttige linker

Dersom du er koblet opp på Internett, kan du følge disse linkene til mer nyttig informasjon:
  

Norsk Treteknisk Institutt

Logo Treteknisk


Til daglig kalt Treteknisk, er et bransjeforskningsinstitutt for treindustrien i Norge.

http://www.treteknisk.no
  
  

Trefokus

image1


- Med fokustre

http://www.trefokus.no/

Trefokus står også bak Treveilederen:http://www.trefokus.no/treveilederen
  
  

SINTEF BYGGFORSK

sintef_logo.png


http://sintef.no/byggforsk/
  
  

Hannovermessen

image1


http://www.hannovermessen.no/

  
  

Direktoratet for byggkvalitet

Logo BE


Direktoratet for byggkvalitet
Byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak.

http://www.www.dibk.no/
  

Bedriftene

Finn en takstolbedrift nær deg.
Østfold | Oslo og Akershus | Hedmark | Oppland | Buskerud | Vestfold | Telemark | Agder | Rogaland | Bergen - Hordaland | Sogn og Fjordane | Møre og Romsdal | Trøndelag | Nordland | Troms | Finnmark | Assosierte medlemmer

Brosjyrer

Foreningen har utarbeidet brosjyrer med mye infomasjon og mange eksempler.

Foredragene fra Trekonstruksjoner

Se foredragene fra kurs i Trekonstruksjoner.

Foredragene fra Produksjonskurs

Se foredragene fra Produksjonskurs - Trekonstruksjoner med spikerplater.

Styret

Kontaktliste til styret.

Vår videosamling

Se våre videoer som viser konstruksjon, bruk og montering av mange aktuelle konstruksjoner.