Spikerplateforbindelser med brannmotstand

SINTEF Byggforsk bekrefter at Norske Takstolprodusenters Forening tilfredstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan- og Bygningsloven.