Homelink

Detaljer


Se detaljbilder fra ulike konstruksjoner her. Klikk på et bilde for å starte visning.
<b>Takutstikk:</b>
Kombinert undertak og vindsperre føres rundt  takutstikket og klemmes sammen med
vindsperre fra vegg  på kant  toppsvill. <b>Takutstikk med ekstra god høyde for isolasjon:</b>
Kombinert undertak og vindsperre klemmes sammen med vindsperre fra vegg bak forkantbord, eller føres helt rundt og klemmes på kant toppsvill. <b>Takstol med god plass for isolasjon:</b>
Tetting kan gjøres ved å føre undertak/vindsperre rundt utstikket, eller mellom takstolene. Det må da tettes godt mot takstolene med klemlekter eller tape av godkjent kvalitet. <b>Takstol med plass for installasjoner på innsiden av dampsperra:</b>
Dampsperra monteres først over hele himlingen. Deretter monteres alle rør og installasjoner. Lekter for himling henges opp i stålbraketter som skrus til undergurt. <b>Opplegg av gitterbjelke på bærende vegg:</b>
Beregnet for undergolv av plater. Platene skrus til overgurter og kantbjelke. <b>Opplegg av gitterbjelke med plankedekke på bærende vegg:</b>
Plankedekket er festet til tverrstivere og kantbjelker. Med trinnlydplater, lastfordelende plate og nedhengt brann/lydhimling gir løsningen meget gode lydegenskaper. <b>Opplegg av gitterbjelke på bærende vegg:</b>
Gitterbjelken opplagt på overgurt. Løsningen blir brukt i fleretasjeshus der store skjærkrefter skal føres ned til fundament via veggene. <b>Utsparing for installasjoner nær midten:</b>
Nær midten, der skjærkreftene er små, kan det lages utsparing for føring av rør og lignende. <b>Opplegg av gitterbjelke på mur- eller betongvegg:</b>
Gitterbjelkene opphengt i stålbeslag på bærende betong- eller murvegg. <b>Utsparing for installasjoner nær midten:</b>
Nær midten, der skjærkreftene er små, kan det lages utsparing for føring av rør og lignende. <b>Utveksling for trapper og andre åpninger i bjelkelaget:</b>
Utvekslingsbjelker av limtre, gitterbjelker eller stål kan skjules inne i konstruksjonen. <b>Opplegg av gitterbjelker i fleretasjeshus med store vindkrefter:</b>
Gitterbjelkene monteres i ”stigen” og veggen kles med avstivende plater. <b>Opplegg av gitterbjelker i fleretasjeshus med store vindkrefter:</b>
Gitterbjelkene monteres i ”stigen” og veggen kles med avstivende plater. <b>Opplegg av gitterbjelker i fleretasjeshus med store vindkrefter:</b>
Gitterbjelkene opplagt på overgurter på dobbelt lydskillevegg. <b>Gitterbjelker parallelt med lydskillevegg:</b>
Med gitterbjelkene parallelt lydskillevegger, må lydskinnene festes til spikerslag på vegg. <b>Tverrstivere gjør gitterbjelkelaget stivere og mer behagelig å gå på:</b>
Komfortkravene, sammenhengen mellom nedbøyning og egenfrekvens er dimensjonerende for lette etasjeskillere. Tverrstiverne bidrar til mindre nedbøyning og høyere frekvens – det er positivt! <b>Utvekslinger i gitterbjelkelag med tverrstivere:</b>
Utvekslinger med limtre, gitterbjelker eller stål legges inne i konstruksjonen. <b>Skjøting av tverrstivere i utsparing:</b>
Ved bruk av en tverrstiver midt i spennet, skal tverrstiverne overlappe hverandre over 2 felt. <b>Utsparing i tverrstivere mellom gitterbjelker:</b>
Der tverrstiveren fyller hele mellomrommet mellom over- og undergurt, skjøtes tverrstiveren med lasker på over- og undersiden. Skruer – 2 stk 6 x 100 mm i hver ende av laskene. <b>Skjøting av tverrstivere mellom gitterbjelker:</b>
Lengde av ensidig lask av samme dimensjon som tverrstiveren er 1 m. 4 spikergrupper med 7 stk. spiker 31/90 i hver gruppe. <b>Oppheng av rør i gitterbjelkelaget:</b>
Installasjoner skal ikke være i kontakt med bærekonstruksjonen p. g. a. lydegenskapene.
Røret opphengt i tvinnet O-ring. Isolasjonen støtter røret rundt. <B>Skjult bæring inne i gitterbjelkelaget:</B>
Bæring med søyle/drager gir bedre lydegenskaper enn hel bærevegg under. Drageren kan skjules inne i konstruksjonen. <B>Veggplater opphengt i lydprofiler:</B>
Vil gi bedre lydegenskaper sidevegs mellom boenheter. <b>Prinsipp for installasjoner i fleretasjeshus:</b>
For ikke å punktere brann- /lydhimling legges rør tilhørende etasjen over ned i gitterbjelkelaget. <b>Enkel rørsjakt:</b>
Med god planlegging kan rørene enkelt føres fra bjelkelaget og opp i rommet! <b>Installasjoner – brann:</b>
Ved R-60 konstruksjoner skal det være min. 150 mm isolasjon på undersiden av alle rør. <b>Installasjoner – gjennomføringer:</b>
Ved gjennomføringer skal rørene ikke være i kontakt med noen deler av bærekonstruksjonen. Elastisk fugemasse eller spesialmansjetter kan brukes rundt hull i plater. <b>Installasjoner – gjennomføringer:</b>
Ved gjennomføringer skal rørene ikke være i kontakt med bærekonstruksjoner. Elastisk fugemasse eller spesialmansjetter kan brukes. <b>Installasjoner – gjennomføringer:</b>
Ved gjennomføringer skal rørene ikke være i kontakt med bærekonstruksjoner. Elastisk fugemasse eller spesialmansjetter kan brukes. <b>Installasjoner – gjennomføringer:</b>
Ved gjennomføringer skal rørene ikke være i kontakt med bærekonstruksjoner eller plater Elastisk fugemasse eller spesialmansjetter kan brukes. <b>Installasjoner:</b>
Prinsipp for føring av installasjoner i fleretasjeshus. Rør i gitterbjelkelag og sjakt. <b>Opplegg av lofttakstol på skjult ståldrager:</b>
Laskene danner opplegget på nedre flens. Utsparingen gjøres så høy at den ikke kommer i kontakt med øvre flens ved krymping. Bjelkestroppen, en på hver side, overfører strekkreftene i bjelken. Forbindelsen dimensjoneres for aktuell belastning.

Bedriftene

Finn en takstolbedrift nær deg.
Østfold | Oslo og Akershus | Hedmark | Oppland | Buskerud | Vestfold | Telemark | Agder | Rogaland | Bergen - Hordaland | Sogn og Fjordane | Møre og Romsdal | Trøndelag | Nordland | Troms | Finnmark | Assosierte medlemmer

Brosjyrer

Foreningen har utarbeidet brosjyrer med mye infomasjon og mange eksempler.

Foredragene fra Trekonstruksjoner

Se foredragene fra kurs i Trekonstruksjoner.

Foredragene fra Produksjonskurs

Se foredragene fra Produksjonskurs - Trekonstruksjoner med spikerplater.

Styret

Kontaktliste til styret.

Vår videosamling

Se våre videoer som viser konstruksjon, bruk og montering av mange aktuelle konstruksjoner.