Norske Takstolprodusenters Forening (NTF) er en bransjeforening med 51 medlemsbedrifter og står i dag for rundt 97 % av all takstolproduksjonen i Norge.

Foreningen har som formål å arbeide for:

  • Anvendelse og utvikling av ferdigproduserte, godkjente bærende trekonstruksjoner i alle former.
  • Sunne konkurranseforhold innen bransjen.
  • Å opptre som felles organ overfor myndigheter, institusjoner og næringsliv, samt delta i nasjonale organisasjoner etter nærmere bestemmelser av generalforsamling.

Foreningen er inne i en meget aktiv periode med utvikling av moderne bjelkelag ved bruk av gitterbjelke som kan ta lange spenn og har gode lyd- og brannegenskaper.

Medlemsbedriftene leverer komplette bæresystemer til hele bygget ved bruk av precut eller ferdige elementer for vegger, golv og tak. Vårt mål er alltid å utvikle rasjonelle, monteringsvennlige, byggesystemer til beste for kunden.