Brosjyrer

Foreningen har utarbeidet informasjonsbrosjyrer som på en enkel og oversiktlig måte beskriver terminologi, produktgrunnlag, kvalitetskontroll, konstruksjonstyper og målangivelser. Brosjyrene viser også mange eksempler på byggverk der produktet er benyttet.

FOKUS på trekonstruksjoner med spikerplater

I "FOKUS på tre" nr 52 var det fokus på Trekonstruksjoner med spikerplater. Tradisjonelt ble takstoler kun brukt i bolighus, men brukes nå også i store næringsbygg som forretninger og produksjonshaller, samt i kompliserte forskalinger. Last ned Fokus nr. 52