Norske Takstolprodusenters Forening arrangerer jevnlig faglige kurs for alle som driver med prosjektering, produksjon og montering av trekonstruksjoner med spikerplater.

Tilbud om undervisning/foredrag innen trekonstruksjoner med spikerplater

Norske Takstolprodusenters Forening vil gjerne bidra med foredrag/undervisning innen fagområdet. Formålet er å stimulere til kjennskap og forståelse for trekonstruksjoner ved bruk av simulering- og beregningsverktøy. Vi kan f.eks. benytte en Viewer fil fore et prosjekt, som studentene kan (...)

Stipend innen trekonstruksjoner med spikerplater

Formålet er å stimulere til kjennskap og forståelse for trekonstruksjonsbransjen, fremme rekrutteringen og bidra til fag- og etterutdanning. Stipend kan søkes hovedsakelig av studenter, men også lærere og faglitteraturforfattere.  Stipendet benyttes til oppgaver innen konstruksjonsløsninger. Herunder materialer, reiser og (...)

Produksjonskurs 2019

15. og 16. januar 2019 på Quality Airport Hotel Gardermoen. Kurset på to dager var beregnet for produksjonsmedarbeidere, selgere og andre interesserte. Målet var å øke forståelsen for slike konstruksjoner, rasjonell produksjon og vise praktiske eksempler på bruksområder. Innholdet var nytt innen trebyggeri, trekunnskap, sortering, kontruksjonsmaterialer, produksjon, produktivitet, utstyr, dokumentasjon, logistikk.

Trekonstruksjoner kurs 2015

De siste årene er det brukt mye resurser på å øke bruken av tre i bygg. Mange forskningsprosjekter er gjennomført for å utvikle nye bæresystemer, bedre brann- og lyddetaljer og ulike metoder for å gjøre trevirket mer bestandig.

Produksjonskurs 2015

Trekonstruksjoner med spikerplater Produksjonskurs avholdt i januar 2015 på Quality Airport Hotel Gardermoen. Kurset var beregnet for produksjonsmedarbeidere, produksjonsledere, selgere og andre interesserte. Målet var å øke forståelsen for slike konstruksjoner, rasjonell produksjon og vise praktiske eksempler på bruksområder og (...)

Prosjektering av urban trearkitektur kurs 2014

17.oktober 2014 kl. 09:00-16:00 i Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo. På dette kurset vil vi ha fokus på muligheter og utfordringer knyttet til prosjektering av urban trearkitektur. Gjennom konkrete prosjekteksempler vil kurset belyse temaer innen brann, lyd, akustikk (...)

Rasjonell bruk av tre i bygg kurs 2013

De siste årene er det brukt mye resurser på å øke bruken av tre i bygg. Mange forskningsprosjekter er gjennomført for å utvikle nye bæresystemer, bedre brann- og lyddetaljer og ulike metoder for å gjøre trevirket mer bestandig.

Trekonstruksjoner kurs 2012

Dimensjonering og detaljering Februar 2012, Colorline - Oslo / Kiel / Oslo Målgruppe Kurset egner seg for alle som har befatning med prosjektering, produksjon og montering av bærende trekonstruksjoner. Alle emner blir belyst med konkrete gjennomregnede eksempler og vil passe (...)

Trekonstruksjoner kurs 2010

Dimensjonering etter Eurokoder 11. og 12. november 2010, Colorline - Oslo / Kiel / Oslo Målgruppe Kurset egner seg for alle som har befatning med prosjektering, produksjon og montering av bærende trekonstruksjoner. Alle emner blir belyst med konkrete gjennomregnede eksempler (...)

Trekonstruksjoner kurs 2009

Trekonstruksjoner med spikerplater -prosjektering av store bygg 24. og 25. november 2009, Radisson SAS Airport Hotel - Gardermoen   Målgruppe Kurset egner seg for alle som har befatning med prosjektering, produksjon og montering av bærende trekonstruksjoner med spikerplater. Alle emner (...)

Trekonstruksjoner kurs 2008

Norske Takstolprodusenters Forening i samarbeid med Norges Byggskole April 2008 på Thon Hotel Oslo Airport   Målgruppe Kurset er utformet med tanke på alle som har befatning med prosjektering, produksjon, montering og ferdigstilling av bygninger der tre inngår som bærende (...)