Reduser kostnadene ved kompliserte forskalingsarbeider!

På grunn av fleksibiliteten egner trekonstruksjoner med spikerplater seg meget godt til prefabrikkering av forskalinger.

Det var ikke uten grunn at systemet ble valgt som forskaling på Trollplattformen!

Eksempler på forskalinger