Formålet er å stimulere til kjennskap og forståelse for trekonstruksjonsbransjen, fremme rekrutteringen og bidra til fag- og etterutdanning.

Stipend kan søkes hovedsakelig av studenter, men også lærere og faglitteraturforfattere. 

Stipendet benyttes til oppgaver innen konstruksjonsløsninger. Herunder materialer, reiser og ekstern bistand.

Det er ikke knyttet faste beløpsgrenser til stipendiene. Normalt vil beløpet være inntil kr 100.000.

Søknad må – foruten personlige data om praksis, utdanning o.l. – også inneholde en kortfattet beskrivelse av hva stipendiet skal brukes til, når og hvordan.

Stipendet utbetales ved levert oppgave og sammendrag, som er egnet for bransjen og fagpressen. Norske Takstolprodusenters Forening bevilger midlene og styret behandler søknadene.

Søknadsfristen er 1. oktober.

Gjennom programvareleverandører kan vi nå tilby program uten kostnad i oppgaveperioden!

Søknad sendes til:

NTF – Norske Takstolprodusenters Forening

Postboks 113 Blindern, N-0314 Oslo

firmapost@treteknisk.no

Tlf. 951 00 348