takkonstruksjonerBygg med et fleksibelt og komplett bæresystem!

Trekonstruksjoner med spikerplater er et meget fleksibelt system som kan tilfredsstille de aller fleste behov for utforminger av tak.

Sal

Sal 1 Vanlig saltakstol. Kan benyttes til alle typer bygg. Vanlig spennvidde: 4 - 12 m. Min. takvinkel: ca. 10 grader. Sal 2 Saltakstol for større spennvidder. Antall dialoger vil (...)

Saks

Saks 1 Sakstakstol for innvendig mønt himling. Vinkel mellom overgurt og undergurt bør ikke være mindre enn ca. 10 grader. Vanlig spennvidde: 4 - 10 m. Saks 2 Sakstakstol for (...)

Valm

Valm 1 Valmtakstol for bæring av valmsystemet. Disse leveres ferdig avtrappet sammen med grad- og skiftesperrer. Vanlig spennvidde: 4 - 10 m. Valm 2 Valmtakstol for større spenn. Inndeling og (...)