takkonstruksjonerBygg med et fleksibelt og komplett bæresystem!

Trekonstruksjoner med spikerplater er et meget fleksibelt system som kan tilfredsstille de aller fleste behov for utforminger av tak.

Sal

Sal 1 Vanlig saltakstol. Kan benyttes til alle typer bygg. Vanlig spennvidde: 4 - 12 m. Min. takvinkel: ca. 10 grader. Sal 2 Saltakstol for større spennvidder. Antall dialoger vil (...)

Saks

Saks 1 Sakstakstol for innvendig mønt himling. Vinkel mellom overgurt og undergurt bør ikke være mindre enn ca. 10 grader. Vanlig spennvidde: 4 - 10 m. Saks 2 Sakstakstol for (...)

Valm

Valm 1 Valmtakstol for bæring av valmsystemet. Disse leveres ferdig avtrappet sammen med grad- og skiftesperrer. Vanlig spennvidde: 4 - 10 m. Valm 2 Valmtakstol for større spenn. Inndeling og (...)

Pult

Pult 1 Pulttakstol for tak med ensidig fall eller som en del av et større takverk. Vanlig spennvidde: 4 - 8 m. Min. takvinkel: ca. 10 grader. Pult 2 Pulttakstol (...)

Gitter

Gitter 1 Gitterdrager som brukes som bjelkelag, sperrer, åser eller som sekundærbæring i større bygg. Konstruksjonshøyde bør være ca. 7 - 10 % av spennvidden og min. 300 mm. Spennvidde opp til ca. (...)

Loft

Loft 1 Lofttakstol - beregnet for utnyttelse av loftet som boligrom. Kan spenne fritt, men innvendig bæring må benyttes i mange tilfeller. Spennvidde opp til ca. 15 m. Loft 2 (...)

Eksempler på ulike takkonstruksjoner