Denne standarden inngår som en del av prosjekterings- og leveringsavtalen mellom produsent og kjøper.

Les eller last ned avtalen som et PDF-dokument her: NTFs standardavtale om ansvarsforhold