NTFs «Monteringsveiledning for takstoler i mindre bygg» i revidert utgave kan leses elektronisk her: Brosjyre: Monteringsveiledning mindre bygg