Trefokus har utviklet den nettbaserte Treveilederen som inneholder mye informasjon om å bygge i tre. Du finner den her.