Homelink

Kurs


Norske Takstolprodusenters Forening arrangerer jevnlig faglige kurs for alle som driver med prosjektering, produksjon og montering av trekonstruksjoner med spikerplater.

  

Produksjonskurs-presentasjoner

15. og 16. januar 2019 på Quality Airport Hotel Gardermoen

Trekonstruksjoner med spikerplater

Kontaktperson: Per Skogstad, per.skogstad@treteknisk.no, tel. 951 00 348
  
  

Trekonstruksjoner kurs 2015

03. og 04. februar 2015

Quality Airport Hotel Gardermoen

Kurset var åpent for alle og høyst aktuelt for bl. a. rådgivere, konstruktører, entreprenører, boligprodusenter, montasjefirma, arkitekter og takstolbransjen.

Norske Takstolprodusenters Forening arrangerte i samarbeid med Norsk Treteknisk Institutt.

Kontaktperson: Per Skogstad, per.skogstad@treteknisk.no, tel. 951 00 348
  
  

Produksjonskurs 2015

Trekonstruksjoner med spikerplater

Produksjonskurs avholdt 13. – 14. januar på Quality Airport Hotel Gardermoen.

Kurset var beregnet for produksjonsmedarbeidere, produksjonsledere, selgere og andre interesserte. Målet er å øke forståelsen for slike konstruksjoner, rasjonell produksjon og vise praktiske eksempler på bruksområder og muligheter.

Last ned dokument for mer informasjon her.

  
  

Prosjektering av urban trearkitektur kurs 2014

17.oktober 2014 kl. 09:00-16:00 i Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo.


NAL_logo.png
På dette kurset vil vi ha fokus på muligheter og utfordringer knyttet til prosjektering av urban trearkitektur. Gjennom konkrete prosjekteksempler vil kurset belyse temaer innen brann, lyd, akustikk og konstruktive detaljer.

Les mer hos Norske Arkitekters Landsforbund...
  
  

Rasjonell bruk av tre i bygg kurs 2013

22. og 23. januar 2013
Rica Ishavshotell i Tromsø

”Hvordan øke markedsandelen for trebygg”.

Alle som er interessert i trekonstruksjoner, er villige til å lære mer og å bidra til videreutvikling av slike konstruksjoner: Arkitekter, ingeniører, bygningstekniske konsulenter, entreprenører, boligprodusenter, montasjefirma og ellers andre som er i befatning med trekonstruksjoner i bygg.

Norske Takstolprodusenters Forening i samarbeid med Norges Byggskole
  
  

Trekonstruksjoner kurs 2012

- dimensjonering og detaljering

07. og 08. februar 2012, Colorline - Oslo / Kiel / Oslo

Kurset egner seg for alle som har befatning med prosjektering, produksjon og montering av denne type konstruksjoner. Emnene blir belyst med konkrete eksempler og vil passe for ingeniører, bygningstekniske konsulenter, entreprenører, montasjefirma og ellers andre som prosjekterer og kontrollerer denne type konstruksjoner.

Norske Takstolprodusenters Forening i samarbeid med Norges Byggskole

  
  

Trekonstruksjoner kurs 2010

- dimensjonering etter Eurokoder

11. og 12. november 2010, Colorline - Oslo / Kiel / Oslo


Å produsere bygninger er en omfattende og komplisert prosess der mange aktører og fag skal samkjøres. Dimensjonering av trekonstruksjoner etter Eurokoder er blitt en komplisert og omfattende prosess og med mange muligheter for å gjøre feil. Kurset vil derfor ta for seg de grunnleggende spillereglene og setter fokus på de viktigste tingene gjennom konkrete beregningseksempler.

Norske Takstolprodusenters Forening i samarbeid med Norges Byggskole

  
  

Trekonstruksjoner kurs 2009

- prosjektering av store bygg

24. og 25. november 2009, Radisson SAS Airport Hotel - Gardermoen


Alle emner ble belyst med konkrete gjennomregnede eksempler basert på Eurokoder, og kurset passet for ingeniører, bygningstekniske konsulenter, entreprenører, montasjefirma og ellers andre som prosjekterer og kontrollerer denne type konstruksjoner.

Norske Takstolprodusenters Forening i samarbeid med Norges Byggskole
  
  

Trekonstruksjoner kurs 2008

Norske Takstolprodusenters Forening i samarbeid med Norges Byggskole

Mandag 07. og tirsdag 08. april 2008 på Thon Hotel Oslo Airport

Kurset var utformet med tanke på alle som har befatning med prosjektering, produksjon, montering og ferdigstilling av bygninger der tre inngår som bærende konstruksjon. Vinklingen av temaene ble gjort slik at de passet for ingeniører, bygningstekniske konsulenter, entreprenører, montasjefirma, teknisk personale i kommuner og ellers andre som prosjekterer og kontrollerer denne type konstruksjoner.
  

Bedriftene

Finn en takstolbedrift nær deg.
Østfold | Oslo og Akershus | Hedmark | Oppland | Buskerud | Vestfold | Telemark | Agder | Rogaland | Bergen - Hordaland | Sogn og Fjordane | Møre og Romsdal | Trøndelag | Nordland | Troms | Finnmark | Assosierte medlemmer

Brosjyrer

Foreningen har utarbeidet brosjyrer med mye infomasjon og mange eksempler.

Styret

Kontaktliste til styret.

Vår videosamling

Se våre videoer som viser konstruksjon, bruk og montering av mange aktuelle konstruksjoner.