Norske Takstolprodusenters Forening vil gjerne bidra med foredrag/undervisning innen fagområdet.

Formålet er å stimulere til kjennskap og forståelse for trekonstruksjoner ved bruk av simulering- og beregningsverktøy.

Vi kan f.eks. benytte en Viewer fil fore et prosjekt, som studentene kan jobbe med i samråd med «takstolekspert».
Undervisningen kan også gjennomføres på Teams.

Gjennom programvareleverandører kan vi nå tilby program uten kostnad
i oppgaveperioden!

Tiltaket medfører, innen rimelig aktivitetsnivå, ingen kostnad for bestiller.

Vedlagt følger siste utgave av Fokus på tre.

Kontakt:

NTF – Norske Takstolprodusenters Forening

Postboks 113 Blindern, N-0314 Oslo

firmapost@treteknisk.no

Tlf. 951 00 348