Norske Takstolprodusenters Forening i samarbeid med Norges Byggskole

April 2008 på Thon Hotel Oslo Airport

 

Målgruppe

Kurset er utformet med tanke på alle som har befatning med prosjektering, produksjon, montering og ferdigstilling av bygninger der tre inngår som bærende konstruksjon. Vinklingen av temaene er gjort slik at de skal passe for ingeniører, bygningstekniske konsulenter, entreprenører, montasjefirma, teknisk personale i kommuner og ellers andre som prosjekterer og kontrollerer denne type konstruksjoner.

Omtale

Å produsere bygninger er en omfattende og komplisert prosess med mange aktører og fag inne i bildet. Forståelse mellom fagene og gjensidig respekt er en forutsetning for et vellykket prosjekt. Av erfaring vet vi at viktige forutsetninger og grep lett faller mellom to stoler i en byggeprosess. Kurset belyste forskjellige “takskifter” og ansvarsforhold når det gjelder levering og montering.

Følgende emner ble behandlet:

 • montering, avstivning og stabilitet
 • konsekvenser av revidert NS 3470
 • mekaniske treforbindelser
 • konsekvenser av nye energikrav
 • eksempler fra oppførte bygg i tre

Forelesere/veiledere:

 • Aasmund Bunkholt – Trefokus
 • Trond Bøhlerengen – SINTEFByggforsk
 • Nils Ivar Bovim – UMB
 • Bjørn Norum – PBM
 • Ingvar Skarvang – Alfa Tre AS
 • Anders Homb – SINTEFByggforsk
 • Håvard Thorsrud – Nordisk Kartro AS
 • Jan Lindal – Lindalhus AS
 • Møteleder: Arnold Sagen – Norges Byggskole

Program

Mandag
1230 – 1300 Ankomst/registrering
1300 – 1400 Lunch
1400 – 1415 Innledning – Arnold Sagen NTF/Norges Byggskole (1,2 MB)
1415 – 1445 Trender i tre – Aasmund Bunkholt Trefokus (67 MB)
1445 – 1600 Nye energikrav – hva skjer? – Trond Bøhlerengen – NBI
1600 – 1615 Kaffepause
1615 – 1700 Erfaringer fra et trebygg – Jan Lindal – Lindalhus AS (64 MB)
1700 – 1745 Praktiske konsekvenser av energikravene – Trond Bøhlerengen – NBI (1,2 MB)
1745 – 1800 Oppsummering/avslutning
2000 Middag
Tirsdag
0900 – 0945 Komfortegenskaper for etasjeskillere i tre – Anders Homb NBI (0,9 MB)
0945 – 1100 Avstivning og stabilitet av bygg – Nils Ivar Bovim – UMB
1100 – 1115 Kaffepause
1115 – 1145 Revidert NS 3470 – hva er nytt? – Håvard Thorsrud – Nordisk Kartro AS (0,2 MB)
Revidert NS 3470 – Høringsutkast (1,4 MB)
1145 – 1300 Ny -Mekaniske treforbindelser basert på EC5 – Nils Ivar Bovim – UMB
1300 – 1400 Lunch
1400 – 1445 Ny -Mekaniske treforbindelser basert på EC5 – forts.
1445 – 1530 Nye muligheter for moderne trebygg – Ingvar Skarvang – AlfaTre AS (4,6 MB)
Bilder (116 MB)
Bildetekster (0,2 MB)
1530 – 1600 Det holdt på å gå galt! – kan vi lære noe av det? – Bjørn Norum – PBM (11,6 MB)
1600 – 1615 Oppsummering/avslutning
Nærmere informasjon:

Norges Byggskole Pb. 293 – 2001 Lillestrøm.

Arnold Sagen – arnold.sagen@byggskolen.no

Telefaks 63 80 35 00 – Telefon 63 89 25 64.