SINTEF har gjort brannteknisk prøving av etasjeskiller i henhold til NS 3904.