Med grunnlag i byggets arbeidstegninger kan flere av våre medlemsbedrifter levere alle trematerialene ferdig kappet i riktige lengder og vinkler.
Alle delene merkes, og detaljert tegning som viser hvor de skal monteres følger med.

Ferdige tegninger for montering følger med.