Gitter 1

Gitterdrager som brukes som bjelkelag, sperrer, åser eller som sekundærbæring i større bygg. Konstruksjonshøyde bør være ca. 7 – 10 % av spennvidden og min. 300 mm. Spennvidde opp til ca. 25 m.

Gitter 2

Gitterdrager der opplegget er beregnet på overgurt. Antall delstaver varierer med spennvidden. Konstruksjonshøyden bør være ca. 7 – 10 % av spennvidden og min. 400 mm. Spennvidde opp til ca. 25 m.

Gitter 3

Gitterdrager for bygg med forskjellig vegghøyde. Antall delstaver varierer med spennvidden. Konstruksjonshøyden bør være ca. 7 – 10 % av spennvidden og min. 400 mm. Spennvidde opp til ca. 25 m.

Gitter 4

Gitterdrager med tosidig fall. Mønet kan også være usymmetrisk plassert. Stavinndelingen varierer med spennvidden. Høyden ved opplegg bør være min. 400 mm. Høyden øker med spennvidden. Spennvidde opp til ca. 25 m.

Gitter 5

Gitterdrager for tak med ensidig fall eller som en del av et større takverk. Stavinndelingen varierer med spennvidden. Høyden øker med spennvidden. Spennvidde opp til ca. 25 m.