Loft 1

Lofttakstol – beregnet for utnyttelse av loftet som boligrom. Kan spenne fritt, men innvendig bæring må benyttes i mange tilfeller. Spennvidde opp til ca. 15 m.

Loft 2

Lofttakstol med rafthøyde. Konstruksjonen gir god romhøyde og dermed bedre utnyttelse av loftet ved små takvinkler. Kan spenne fritt, men innvendig bæring må benyttes i mange tilfeller. Spennvidde opp til ca. 15 m.

Loft 3

Lofttakstol som oppbygg på betongdekke. Kan leveres med hel undergurt eller forankres til dekke med beslag. Spennvidde opp til ca. 15 m.

Loft 4

Lofttakstol for oppløftark. Krever bæring i/eller nær mønet og på undergurt. Bæring kan være opphengt i takstolene på siden av arken. Vanlig spennvidde: ca. 7 – 15 m.

Loft 5