Loft 1

Lofttakstol – beregnet for utnyttelse av loftet som boligrom. Kan spenne fritt, men innvendig bæring må benyttes i mange tilfeller. Spennvidde opp til ca. 15 m.

Loft 2

Lofttakstol med rafthøyde. Konstruksjonen gir god romhøyde og dermed bedre utnyttelse av loftet ved små takvinkler. Kan spenne fritt, men innvendig bæring må benyttes i mange tilfeller. Spennvidde opp til ca. 15 m.

Loft 3

Lofttakstol som oppbygg på betongdekke. Kan leveres med hel undergurt eller forankres til dekke med beslag. Spennvidde opp til ca. 15 m.

Loft 4

Lofttakstol for oppløftark. Krever bæring i/eller nær mønet og på undergurt. Bæring kan være opphengt i takstolene på siden av arken. Vanlig spennvidde: ca. 7 – 15 m.

Loft 5

Lofttakstol for mansardtak. Utformingen gir god utnyttelse av loftarealet. Krever som regel bæring nær midten. Vanlig spennvidde: ca. 6 – 12 m.

Loft 6

Lofttakstol der størrelsen gir mulighet for rom over hanebjelken. Min. takvinkel: ca. 35 grader. Krever bæring nær midten. Spennvidde opp til ca. 15 m.

Loft 7

Lofttakstol med påmontert vegg for bæring av mønt tak. Monteres enkel eller flere sammen – avhengig av arkens bredde. Kan spenne fritt eller innvendig bæring benyttes. Vanlig spennvidde: 6 – 15 m.

Loft 8

Lofttakstol med undergurt som sammensatt bjelke. Sammensatte bjelker med spikerplater kan brukes som egne konstruksjoner i bjelkelag, sperretak, etc. Konstruksjonen er aktuell ved store rombredder og frie spenn. Vanlig spennvidde: 6 – 15 m.

Loft 9

Lofttakstol for store, frie spenn. Undergurten er her laget som gitterdrager. Ved større spenn kan begge gurter være utført som gitterdragere.