takkonstruksjonerBygg med et fleksibelt og komplett bæresystem!

Trekonstruksjoner med spikerplater er et meget fleksibelt system som kan tilfredsstille de aller fleste behov for utforminger av tak.

  • SK 1

SK

SK 1 Rammekonstruksjon. Gir god mulighet for lufting og isolasjon samt enkel framføring av kanaler og rør. Spennvidde opp til ca. 20 m. SK 2 Rammekonstruksjon for lager, landbruksbygg, industribygg, (...)

Eksempler på ulike takkonstruksjoner