SK 1

SK 1

Rammekonstruksjon. Gir god mulighet for lufting og isolasjon samt enkel framføring av kanaler og rør. Spennvidde opp til ca. 20 m.

SK 2

SK 2

Rammekonstruksjon for lager, landbruksbygg, industribygg, etc. Kan utføres som to- eller treleddramme. Spennvidde opp til ca. 20 m.

SK 3

SK 3

Rammekonstruksjon beregnet for opplegg på 3 vegger. Innvendig møne ligger her midt i et rom og med samme takvinkel inne som ute.

SK 4

SK 4

Ramme for pelsdyrfarm som eksempel på mindre konstruksjoner med spikerplater. Andre typer kan være innvendige tribuner, tak- og gulvoppforinger, bukker og arbeidsbord, etc. Det er her mange muligheter

SK 5

SK 5

Gitterdragere sammenkoblet til en buekonstruksjon. Ved å etablere en bue oppnås en gunstig fordeling av kreftene slik at meget store spenn kan oppnås. Spennvidde opp til ca. 100 m.