I “FOKUS på tre” nr 52 var det fokus på Trekonstruksjoner med spikerplater.

Tradisjonelt ble takstoler kun brukt i bolighus, men brukes nå også i store næringsbygg som forretninger og produksjonshaller, samt i kompliserte forskalinger.

Last ned Fokus nr. 52