Trekonstruksjoner med spikerplater

Produksjonskurs avholdt i januar 2015 på Quality Airport Hotel Gardermoen.

Kurset var beregnet for produksjonsmedarbeidere, produksjonsledere, selgere og andre interesserte. Målet var å øke forståelsen for slike konstruksjoner, rasjonell produksjon og vise praktiske eksempler på bruksområder og muligheter.

Presentasjonene:

Uanede muligheter med takstoler Bjørn Norum – PBM AS

Treanatomi Arnold Sagen – Jatak AS

Konstruksjonsvirke – styrkesortering iht. NS-EN 14081 og INSTA 142 – tilleggskrav for takstolprodusenter Aleksander Lundby – Treteknisk

Myndighetskrav – generelt om CE merking av takstoler Aleksander Lundby – Treteknisk

Hva er limtre, Kerto, K-bjelker og annet konstruksjonsvirke Geir Glasø – Treteknisk
K bjelken
Kerto
K stender
TG BN bjelken

Eksempler på mekaniske treforbindelser Geir Glasø – Treteknisk

Produksjonsutstyr og leverandørnytt Morten Grinderud – ITW

Produksjonsutstyr og leverandørnytt Ulf Nordhagen – PBM
Bilde av komponentsagen VKP6
Video av Hundegger Turbo Drive

Video av Hundegger SC3
Video av MiTek Railrider

Konstruksjoner og metoder Bjørn Norum – PBM

Konstruksjoner og metoder Håvard Thorsrud – ITW

Dokumentasjon og toleranser ihht. NS-EN 14250 Arnold Sagen – Jatak AS

Hvordan kan en bedrift forholde seg til: Kontrollskjema, ytelseserklæring, EPD mv Rune Sandbakk – Pretre AS

Utfordringer som produsent Ole Kristian Lund – Jatak Are Brug AS