Februar 2015

Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokeveien 7, 2067 Jessheim.

Kurset var åpent for alle og høyst aktuelt for bl. a. rådgivere, konstruktører, entreprenører, boligprodusenter, montasjefirma, arkitekter og takstolbransjen.

Norske Takstolprodusenters Forening arrangerte i samarbeid med Norsk Treteknisk Institutt.

Kontaktperson: Per Skogstad, per.skogstad@treteknisk.no, tel. 951 00 348

Tirsdag

Eksempel på trebyggeri i inn og utland
Thomas Orskaug – Treteknisk
Samspillet mellom massivtre, gitterbjelker og takstoler
Sigurd Eide – Splitkon AS
Gitterbjelker og bjelkelag – Sagen
Arnold Sagen – Jatak AS
Gitterbjelker og bjelkelag – Turøy
Tore Turøy – Sotra Takstol AS
Gitterbjelker og bjelkelag – Homb
Anders Homb – SINTEF Byggforsk
Viktige momenter ved utforming av lavenergi- og passivhus
Trond Bøhlerengen – SINTEF Byggforsk
Bygningsfysiske detaljer – flate tak
Trond Bøhlerengen – SINTEF Byggforsk
Byggenytt og resultater fra forskning og utvikling – Treteknisk
Thomas Orskaug – Treteknisk
Byggenytt og resultater fra forskning og utvikling – SINTEF
Anders Homb – SINTEF Byggforsk
Byggenytt og resultater fra forskning og utvikling – NMBU
Nils Ivar Bovim – NMBU

Onsdag

Vindavstivning med stålplater – fleretasjes hus – landbruksbygg – regneeksempler
Torsten Höglund, KTH Stockholm
Branndimensjonering – bunta takstoler og Lett-Tak – beregninger
Nils Ivar Bovim, Lett-Tak AS
Hvordan brannbeskytte lette trekonstruksjoner med gips
Johan Arvidsson – Norgips
Utførelsestandard
Arnold Sagen – Jatak AS
Next Timber
Håvard Thorsrud – ITW Construction Products AS
Forskaling – laster
Bjørn Norum – PBM AS
Innovasjon og miljøkrav – nye muligheter for trebyggeriet
Aasmund Bunkholt – TreFokus