Norske Takstolprodusenters Forening  NTF har med grunnlag i branntester av spikerplateforbindelser, utført av SINTEF Byggforsk, fått utarbeidet SINTEF Teknisk Godkjenning for hvordan denne type konstruksjoner skal produseres.

I prinsippet går metoden ut på å montere flere takstoler sammen slik at stålplatene, som er det svake punktet, er beskyttet av trevirket rundt.

– Alle vet at tre brenner, men det er ikke noe materiale vi vet mer om hvordan brenner enn tre. Det brenner innover i tverrsnittet med en hastighet på ca 0,8 mm per minutt. Kullsjiktet som dannes under brannen har veldig god isoleringsevne, slik at temperaturen innenfor ikke øker vesentlig. Dette betyr at innenfor kullsjiktet har trevirket tilnærmet full styrke. Et annet, og viktig, moment er at så lenge trevirket inneholder vann, for det gjør det alltid, stiger ikke temperaturen særlig over 100 °C inne i tverrsnittet der stålplatene befinner seg. Ved bruk av brannhemmende fugemasse rundt stålplatene, kan denne effekten økes ytterligere.