Kåret til Årets trebyggeri 2014

Gran Almenning med bunta takstoler

Entreprenøren Miljøbygg AS har ferdigstilt et nytt forretnings- og lagerbygg på 9.500 m2 for Gran Almenning. Bygget har en grunnflate på 6.010 m2 og er to etasjer høyt. Førsteetasjen i forretningsdelen av bygget har en bærekonstruksjon i stål og hulldekker. Overetasjen i forretningsdelen og hele lagerbygget har limtrebæring og bunta takstoler.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Bunta takstoler og limtre

Pretre AS har levert bunta takstoler til prosjektets pulttak og salttakskonstruksjoner. Lengste spenn er på ca. 23 m og den største pulttakstolen er 4,3 m høy. Tyngste takstol veier 4,5 tonn. SINTEF utførte i 2011 forsøk som viste at bunta takstoler klarte å oppnå R60-kravet mot brann. Dette dannet grunnlaget for en økt bruk av takstoler som en konkurransedyktig løsning i større forretningsbygg. Gran Almennings nye forretningsbygg er et av de første som har fått takstoler produsert med den nye teknikken. På Gran er det opptil ni takstoler ferdig buntet/skrudd i sammen for å klare de lange spennviddene og brannkravene. Spikerplatene på takstolene i den indre delen av buntene er blitt beskyttet med brannhemmende masse og de ytre takstolene i buntene fungerer som brannbeskyttelse for de takstolene som ligger nest ytterst i buntene.

Takstolene på gavlene har blitt forsterket med 30 mm kryssfinér på overgurten for å fordele oppleggskreftene fra det 75 mm smale opplegget av Lett-Tak elementene. På grunn av de gode brannegenskapene til takstolene har man valgt å hvitbeise de og la de være synlige i lagerbygget og store deler av forretningsbygget.

Den underliggende limtrebæringen er levert og montert av Moelven Limtre AS. Limtreleveransen på 140 m3 består av søyler, skråavstivere og bjelker. Den er en av de større bærekonstruksjonene Moelven Limtre AS har levert til et næringsbygg i 2013.

Transport og montasje

Det er Pretres avdeling i Gausdal som har levert takstolkonstruksjonene til Gran Almenning. Mesteparten av takstolene er blitt kjørt til Gran med spesialtransport da både makshøyde på 4,3 meter og makslengder 23 meter er særdeles krevende. De største pultakstakstolene med høyde 4,3 meter fikk knapt nok plass i gjennom tunnelene og undergangene på veien til Gran. Takstolene er montert Moelven Limtre AS med en senteravstand på seks meter. De ble satt opp i sammen med underliggende limtrekonstruksjon på bare syv uker. Konstruksjonen er den største trekonstruksjonen som Miljøbygg AS noen gang har ført opp og de er godt fornøyd med leveransen og fremdriften på byggeplassen.

Konkurransedyktig

Bærekonstruksjonen til Gran Almennings nye forretningsbygg og lager er et godt eksempel på at takstoler og limtrekonstruksjoner er en konkurransedyktig løsning for større næringsbygg. Bygget er et lite gjennombrudd med hensyn til bruk av tre i både de bærende så vel som ikke bærende konstruksjonene. Det er blitt anvendt totalt 1.100 m3 tre i bærekonstruksjonen og ca. 100 m3 i kledningen til bygget. Den store trefasaden til bygget er med på å sette preg på omgivelsene som ellers domineres av stål og betongfasader.

Last ned denne artikkelen som PDF