“Byggforsk informerer 09-05” handlet om lydisolerende gitterbjelkelag.