«Byggforsk informerer 09-05» handlet om lydisolerende gitterbjelkelag.