Delrapport fra prosjektet “Moderne bjelkelag”

Prosjektrapporten omhandler målinger, beregninger og vurderinger som er gjennomført for å utvikle løsninger med bruk av fagverksbjelker i tre. Slike løsninger kan gi lange spennvidder slik at tre kan oppnå økt anvendelse i fleretasjes bygninger. Rapporten presenterer tabeller for spennvidder til både enkle spenn og hvordan man kan håndtere kontinuerlige bjelker over flere spenn. I prosjektet har det også blitt arbeidet med integrering av tekniske installasjoner. Dette oppsummeres i rapporten i tillegg til en sammenstilling av lyd- og branntekniske egenskaper til bjelkelag med fagverksbjelker i tre.

Prosjektrapport 103 utgitt av SINTEF Byggforsk 2012, 30 sider,
ISBN: 978-82-536-1300-0   Last ned: Rapport_103_SINTEF