Beregnet U-verdi for gitterdragere isolert med innblåst isolasjon og for isolasjonsmatter mellom dragerne.