Trekonstruksjoner med spikerplater

-prosjektering av store bygg

24. og 25. november 2009, Radisson SAS Airport Hotel – Gardermoen

 

Målgruppe

Kurset egner seg for alle som har befatning med prosjektering, produksjon og montering av bærende trekonstruksjoner med spikerplater. Alle emner blir belyst med konkrete gjennomregnede eksempler basert på Eurokoder, og vil passe for ingeniører, bygningstekniske konsulenter, entreprenører, montasjefirma og ellers andre som prosjekterer og kontrollerer denne type konstruksjoner.

Omtale

Stoffet vil bli formidlet ved at det tas utgangspunkt i et større bygg som skal prosjekteres. Kursdeltakerne vil få utdelt oppgaver under veis, og på den måten få anledning til å delta i prosjekteringen. Det vil under hele kurset bli rikelig anledning til å stille spørsmål og diskutere problemstillinger.

Forelesere/instruktører

Forelesere og instruktører på kurset er: Nils Ivar Bovim – UMB, Geir Glasø – NTI, Håvard Thorsrud – Kartro, Bjørn Norum – PBM, Ingvar Skarvang – Alfa Tre AS, Truls Løver Arnesen – Alfa Tre AS, Arnold Sagen – NTF/Byggskolen.

Følgende emner vil bli behandlet:

 • Presentasjon av bygget som skal prosjekteres
 • Lastberegninger
 • Beregning av påkjenninger
 • Dimensjonering og kontroll av:
  – takkonstruksjon
  – vegger
  – avstivning av trykkpåkjente komponenter
  – vindavstivning og forankring
 • Forbindelser
 • Detaljer som følge av nye tekniske forskrifter
 • Eksempler på oppsatte bygg
 • Gode argumenter for salg av trekonstruksjoner

Foredragene:

Arnold Sagen, Byggskolen: Beregning av laster (last ned)

Nils Ivar Bovim – UMB: Avstiving og stabilitet av bygg (last ned)

Nils Ivar Bovim – UMB: Trykk tvers på fiber (last ned)

Plater-Beregninger-Maskiner AS: Dimensjonering av skivekonstruksjon i tak (last ned)

Kartro: Veggskiver avstivning (last ned)

Kartro: Beregning av bindingsverkvegger (last ned)

Nærmere informasjon:

Norges Byggskole Pb. 293 – 2001 Lillestrøm.

Arnold Sagen – arnold.sagen@byggskolen.no

Telefaks 63 80 35 00 – Telefon 63 89 25 64.