Dimensjonering etter Eurokoder

11. og 12. november 2010, Colorline – Oslo / Kiel / Oslo

Målgruppe

Kurset egner seg for alle som har befatning med prosjektering, produksjon og montering av bærende trekonstruksjoner. Alle emner blir belyst med konkrete gjennomregnede eksempler og vil passe for ingeniører, bygningstekniske konsulenter, entreprenører, montasjefirma og ellers andre som prosjekterer og kontrollerer denne type konstruksjoner.

Omtale

Å produsere bygninger er en omfattende og komplisert prosess der mange aktører og fag skal samkjøres. Dimensjonering av trekonstruksjoner etter Eurokoder er blitt en komplisert og omfattende prosess og med mange muligheter for å gjøre feil. Kurset vil derfor ta for seg de grunnleggende spillereglene og setter fokus på de viktigste tingene gjennom konkrete beregningseksempler. Det vil under hele kurset bli rikelig anledning til å stille spørsmål og diskutere problemstillinger som alltid vil dukke opp.

Foredragene

Beregning av sperrer etter Eurokoder Ingvar Skarvang – Alfa Tre AS

Beregning av limtrebjelker etter Eurokoder Arnold Sagen – NTF/Byggskolen

Grunnlag for beregning av forbindelser etter Eurokoder Håvard Thorsrud – ITW

Beregning av søyler etter Eurokoder Ingvar Skarvang – Alfa Tre AS

Beregningseksempler med ulike forbindelser Erik Syversen – PBM AS

Gitterbjelker – hvor står vi – hva må gjøres? Arnold Sagen – NTF/Byggskolen

Hulldekke i tre – Bjørn Norum – PBM AS

Viktige momenter ved bruk av Eurokoder – hva foregår av forskning? Nils Ivar Bovim – UMB
(presentasjonen mangler)