Seminar – trekonstruksjoner

Seminaret ble avholdt i januar 2013 på Rica Ishavshotell i Tromsø

Omtale

De siste årene er det brukt mye resurser på å øke bruken av tre i bygg. Mange forskningsprosjekter er gjennomført for å utvikle nye bæresystemer, bedre brann- og lyddetaljer og ulike metoder for å gjøre trevirket mer bestandig.

Det er i perioden oppført flere pilotbygg, der hensikten har vært å vise markedet hva som kan bygges med tre. Men har dette vært vellykket? Har trebruken i andre bygg enn eneboliger økt vesentlig? Er vi alt for opptatt av å brukes tre for enhver pris – og har vi de riktige argumentene når slike bygg skal selges inn?

Dette er noen av temaene vi skal ta for oss på seminaret. Foreleserne vil bidra med sine erfaringer fra realiserte bygg i tre – på godt og vondt.

Målgruppe

Kurset er tenkt som en ”arbeidsøkt” der dagsaktuelle utfordringer vil bli tatt opp, og der målet er å komme noe lengre i strategien for: ”Hvordan øke markedsandelen for trebygg”.
Alle som er interessert i trekonstruksjoner, er villige til å lære mer og å bidra til videreutvikling av slike konstruksjoner, ønsker vi velkommen. Temaene blir belyst med konkrete eksempler og vil passe for arkitekter, ingeniører, bygningstekniske konsulenter, entreprenører, boligprodusenter, montasjefirma og ellers andre som er i befatning med trekonstruksjoner i bygg.

Presentasjoner:

Avstivning av fleretasjesbygg ved bruk av skiver – detaljer og momenter i salgsprosessen Arnold Sagen – NTF/Byggskolen

Lette takkonstruksjoner – utforming og viktige detaljer av isolasjon, tetting, lufting etc. Trond Bøhlerengen – SINTEF/Byggforsk

Gitterbjelker og skivetak i store bygg – presiseringer og ofte stilte spørsmål Bjørn Norum – PBM AS

Hva vektlegger arkitekten/konsulenten når konstruksjonssystem skal velges? Christian Irgens – Asplan Viak

Eurokode – hvordan forholder vi oss inntil denne er revidert? Håvard Thorsrud – Kartro – ITW Construction Products AS

Hva vektlegger entreprenøren når en konstruksjon skal velges? Steinar Heller – Ing. S. Heller AS

Viktige momenter ved prosjektering og levering av landbruksbygg Ingvar Skarvang – AlfaTre AS

Arkitektoniske muligheter ved urbane trebygninger Pasi Aalto – NTNU

Hvilke utfordringer møtte leverandøren på en 3 etasjes trebygning? Anders Dingstad – Are Bruk AS

Gitterbjelkelag – svingninger ved frie spenn og kontinuerlige bjelker Anders Homb – SINTEF/Byggforsk

Erfaringer med lavenergi- og passivhus så langt. Viktige detaljer Trond Bøhlerengen – SINTEF/Byggforsk

Utforming av boliger – hvilke trender ser boligprodusentene framover? Christoffer Aas Clementz – Mesterhus AS

Samhandling i spesialproduksjon – ny teknologi gir nye muligheter! Leif Harald Sagedal – Nordbohus AS