Dimensjonering og detaljering

Februar 2012, Colorline – Oslo / Kiel / Oslo

Målgruppe

Kurset egner seg for alle som har befatning med prosjektering, produksjon og montering av bærende trekonstruksjoner. Alle emner blir belyst med konkrete gjennomregnede eksempler og vil passe for ingeniører, bygningstekniske konsulenter, entreprenører, montasjefirma og ellers andre som prosjekterer og kontrollerer denne type konstruksjoner.

Omtale

Å produsere bygninger er en omfattende og komplisert prosess, der mange aktører og fag skal samkjøres. Dimensjonering av trekonstruksjoner etter Eurokoder er blitt en komplisert og omfattende prosess. Nye tekniske forskrifter, med økte krav til energieffektivitet, vil også få innvirkning for utforming av trekonstruksjoner. Kurset vil derfor ta for seg de grunnleggende spillereglene, og sette fokus viktige temaer gjennom konkrete eksempler. Det vil under hele kurset bli rikelig anledning til å stille spørsmål og diskutere problemstillinger – foreleserne er tilgjengelige store deler av turen.

Foredragene

Komfortberegninger av gitterbjelker i golv Arnold Sagen – NTF/Byggskolen

Eksempler på oppsatte bygg Ingvar Skarvang – Alfatre AS

Sammensatte bjelker med spikerplater Håvard Thorsrud – ITW

Bygningsfysiske detaljer og fallgruver ved bruk av takstoler og gitterbjelker Trond Bøhlerengen – SINTEF/Byggforsk

Boligventilasjon – robuste og energieffektive anlegg krever tverrfaglige løsninger Runar Danielsen – Systemair AS

Detaljløsninger ved lyd- og brannkrav Anders Homb – SINTEF/Byggforsk

Eurokoder – teknisk oppdatering Håvard Thorsrud ITW

Eurokoder – teknisk oppdatering Ingvar Skarvang Alfa Tre AS

Branndimensjonering av takstoler – prosjektering og utførelse Bjørn Norum PBM

Teknisk godkjenning 20079 Arnold Sagen NTF/Byggskolen

Resultater fra målinger i ”Moderne bjelkelag” Anders Homb – SINTEF/Byggforsk

Viktige momenter ved utforming av lavenergi- og passivhus Trond Bøhlerengen – SINTEF/Byggforsk