Boken er ikke oppdatert med hensyn til bl. a. dagens forskrifter og standarder med unntak av Kapitel 13 som er erstattet med oppdatert standardavtale.

Åpne PDF

2.1 Historikk
2.2 Spikerplaten ble en revolusjon for sammensatte trekonstruksjoner
2.3 Muligheter for mange ulike produkter
2.3.1 Eksempler på konstruksjoner
2.3.2 Eksempler på konstruksjoner
2.4 Skreddersydde konstruksjoner med høy ferdighetsgrad av stor nytteverdi
2.5 Kvalitet skal kjennetegne produktene

Åpne PDF

3.1 Grunnlag og prinsipp
3.2 Trevirke
3.3 Spikerplaten
3.4 Samvirke mellom trevirket og spikerplaten
3.5 Konstruksjonstyper
3.5.1 Fagverkstakstoler
3.5.2 Lofttakstoler
3.5.3 Rammer
3.5.4 Buer
3.5.5 Sammensatte bjelker

Åpne PDF

4.1 Allmenne synspunkter
4.1.1 Forutsetninger for å utnytte systemet
4.1.2 Bruk av spikerplatekonstruksjoner utendørs
4.1.3 Bruksområder og fordeler/ulemper ved spikerplatekonstruksjoner
4.2 Tak
4.2.1 Landbruksbygg
4.2.2 Mønetak kan utnyttes
4.2.3 Renovering av eldre bygg
4.3 Andre bruksområder
4.3.1 Gulv og etasjeskillere
4.3.2 Vegger
4.3.3 Forskalinger
4.3.4 Hallkonstruksjoner
4.4 Spesialkonstruksjoner
4.4.1 Avstivningsfagverk
4.4.2 Eksempler på konstruksjoner
4.4.3 Utendørs konstruksjoner
4.4.4 Broer
4.5 Utviklingen fremover

Åpne PDF

5.1 Forskrifter – ansvarlige foretak ### tiltaksklasser
5.1.1 Plan- og bygningsloven 1997
5.1.2 Forskrifter
5.1.3 Foretak med godkjenning for ansvarsrett
5.1.3.1 Godkjenningsområder
5.1.3.2 Krav til dokumentasjon og rutiner
5.1.4 Prosjektering og kontroll
5.2 Produktdokumentasjon ### CE-merking
5.3 Norsk Standard i henhold til plan### og bygningsloven
5.3.1 Standarder for trekonstruksjoner i Norge – status desember 1998
5.3.1.1 Prosjektering (per desember 1998)
5.3.1.2 Visuell og maskinell sortering (per desember 1998)
5.3.1.3 Standarder for utførelse av trekonstruksjoner (per desember 1998)
5.4 Relevante norske standarder for trekonstruksjoner etter 1. januar 1999)
5.4.1 Prosjekteringsstandarder
5.4.2 Sorteringsregler ### fasthetsklasser
5.4.3 Utførelse av trekonstruksjoner
5.4.4 Produktstandarder
5.5 Eurocode 5 (EC 5) NS-ENV 1995-1-1 – kan inntil videre brukes som alternativ til NS 3470
5.6