Boken er ikke oppdatert med hensyn til bl. a. dagens forskrifter og standarder med unntak av Kapitel 13 som er erstattet med oppdatert standardavtale.

Åpne PDF

2.1 Historikk
2.2 Spikerplaten ble en revolusjon for sammensatte trekonstruksjoner
2.3 Muligheter for mange ulike produkter
2.3.1 Eksempler på konstruksjoner
2.3.2 Eksempler på konstruksjoner
2.4 Skreddersydde konstruksjoner med høy ferdighetsgrad av stor nytteverdi
2.5 Kvalitet skal kjennetegne produktene

Åpne PDF

3.1 Grunnlag og prinsipp
3.2 Trevirke
3.3 Spikerplaten
3.4 Samvirke mellom trevirket og spikerplaten
3.5 Konstruksjonstyper
3.5.1 Fagverkstakstoler
3.5.2 Lofttakstoler
3.5.3 Rammer
3.5.4 Buer
3.5.5 Sammensatte bjelker

Åpne PDF

4.1 Allmenne synspunkter
4.1.1 Forutsetninger for å utnytte